Privacy

Gebruik van onze diensten
Wanneer je solliciteert op één van de vacatures vernoemd op deze website vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om jouw sollicitatie bij T-Mobile Nederland B.V. in behandeling te nemen en je op te kunnen nemen in de recruitmentproces. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van EN-people B.V. of die van een derde partij.

1.Beheer
De website tmobileshop.nl staat onder beheer van EN-people B.V. De contactgegevens zijn te vinden op de website van de organisatie. Het verwerken van de gegevens gebeurt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan tmobileshop.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b EN-people B.V. zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
2c Indien de bezoeker een sollicitatie afrond wordt de sollicitatie en de persoonsgegevens opgeslagen in het ATS van de eindklant, in dit geval T-Mobile Nederland B.V.
2d onder persoonsgegevens verstaan we: NAW gegevens, geboortedatum, geslacht, CV, Motivatie en foto die de sollicitant invoert in het vacatureformulier.

3.Cookies
3a EN-people B.V. maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan EN-people B.V. de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Of de inhoud van het winkelwagentje. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
3d EN-people B.V maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van EN-people en T-Mobile zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele bezoeker.
3e EN-people B.V. maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij EN-people B.V. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

Disclaimer
EN-people B.V. is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. De Privacy Policy geldt voor iedereen die een sollicitatie achterlaat en een website bezoekt in beheer van EN-people B.V., in dit geval uit naam van T-Mobile Nederland B.V.

1.Gegevens die door de sollicitant verstrekt worden
EN-people B.V. kan de gegevens die door de sollicitant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de sollicitatie.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de sollicitatie, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin een bevestiging van de sollicitatie vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een vacature, etc. waarvan EN-people B.V. of T-Mobile denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website en dienstverlening voor de sollicitant.

2.Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de sollicitant aan EN-people B.V. zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
2b Bij de registratie van een domeinnaam moeten bepaalde gegevens worden doorgegeven aan de betreffende registrerende instantie. Voorbeelden van zo’n registrerende instantie zijn onder meer (maar niet beperkt tot): SIDN (voor .nl-domeinnamen), RealTimeRegistrer ( RTR ), EURid (voor .eu-domeinnamen) en DNS.be (voor .be-domeinnamen).

3.Beveiliging
De gegevens die de sollicitant aan EN-people B.V. verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4.Aanpassing van sollicitantgegevens
De sollicitant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. EN-people B.V. kan de sollicitant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door EN-people B.V. voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.